Znaleziono 7 artykułów

Jana Depešová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odborné technické vzdelávanie v podmienkach výrobnej praxe Jana Depesova s. 82-87
The level of students technical knowledge – survey results Jana Depesova Daniel Kucerka Tomasz Nesterak Henryk Noga s. 99-107
Overenie učebných zdrojov pre využívanie medzipredmetových vzťahov s technikou Gabriel Banesz Jana Depesova Ivana Placha s. 101-106
Multimediálna podpora technického vzdelávania Jana Depesova s. 147-152
"Pedagogickà prax s podporou informačných a komunikačných technológií", Jana Depesova, Nitra 2010 : [recenzja] Maria Raczyńska Jana Depesova (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Pedagogické aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci", Mária Vargová, Jana Depešová, Nitra 2011 : [recenzja] Maria Raczyńska Jana Depešová (aut. dzieła rec.) maria Vargova (aut. dzieła rec.) s. 378-379
Szkolny klimat dla twórczości technicznej Jana Depesova Marzena Kiełbasa Henryk Noga s. 509-514