Tytuł Studia Salvatoriana Polonica
ISSN 1898-3596
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Salvatoriana Polonica
2009, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Roman Słupek s. 5-7
From the Editor Roman Słupek s. 8-10
Chrystus wybawia od grzechu, cierpienia i śmierci : biblijne aspekty zbawienia Mariusz Rosik s. 13-25
Co kryje się za "imieniem" zgromadzenia salwatorianów? Jan Krucina s. 27-37
Kościół jako sakrament zbawienia w historii Antoni Nadbrzeżny s. 39-55
"Extra Ecclesiam salus nulla"? Ireneusz Sławomir Ledwoń s. 57-74
Zbawienie w myśli teologicznej Henri de Lubaca Łukasz Kleczka s. 75-92
Głoszenie Chrystusa Zbawiciela w kontekście afrykańskim : wytyczne Magisterium a aktualna myśl teologów Afryki Wschodniej Paweł Fiącek s. 93-112
"Zbaw nas ode złego" w psychologicznym, społecznym i aksjologicznym aspekcie Czesław Cekiera s. 113-132
Głosić dziś dobrą nowinę o zbawieniu Jacek Wawrzyniak s. 133-143
Czy media zdolne są transmitować zbawienie? Andrzej Draguła s. 145-158
Soteriologiczne elementy New Age i ideologii laicyzmu w świetle teologicznej krytyki Bogdan Ferdek s. 159-171
Edyta Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża : dialog i pojednanie Jerzy Machnacz s. 173-189
Osoba w jej wspólnotowym wymiarze według Edyty Stein Józef Fr. Tarnówka s. 191-210
Fascynacje Dietricha Bonhoeffera Kazimierz Wójtowicz s. 211-229
Pamięć historyczna i kulturowa mieszkańców Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej Kazimierz M. Pudło s. 231-249
Salwatorianie w Archidiecezji Wrocławskiej Antoni Kiełbasa s. 251-279
Interioryzacja wartości w kształtowaniu postaw religijnych Waldemar Irek s. 281-308
Stowarzyszenie własne instytutów zakonnych Piotr Szyrszeń s. 309-328
Sentire cum Ecclesia et cum Societate w świetle pism o. Jordana Roman Słupek s. 329-345
Łaskami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Jezior w Brasławiu na Białorusi Władysław Węglarz s. 347-366
Historyk liturgii : ks. dr hab. Józef Andrzej (Wacław) Boguniowski SDS (1933-2007) Andrzej Bruździński s. 367-377
Ks. Jan Gerard Drozd SDS - biblista i polonista (cz. I) Hubert Ordon s. 379-387
"Od neuronu do (samo)świadomości", Bernard Korzeniewski, Warszawa 2005 : [recenzja] Rafał Masarczyk Bernard Korzeniewski (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Bioetica tra natura e cultura", Sergio Belardinelli, Siena 2007 : [recenzja] Jarosław Merecki Sergio Belardinelli (aut. dzieła rec.) s. 395-399
"Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła", Tadeusz Łukaszuk, Kraków 2008 : [recenzja] Dariusz Zielonka Tadeusz Łukaszuk (aut. dzieła rec.) s. 400-406
"Europa dla Chrystusa - Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej", red. B. Giemza, Kraków 2009 : [recenzja] Czesław Parzyszek B. Giemza (aut. dzieła rec.) s. 407-409
"Misje ludowe. Historia - teologia - praktyka", Gerard Siwek, Kraków 2009 : [recenzja] Jacek Wawrzyniak Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 410-413
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów za rok 2008 Tomasz Raćkos s. 417-429
Sprawozdanie z VI Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego "Indie - Kościół - Salwatorianie. Z przeszłością ku przyszłości" (Bagno, 27 kwietnia 2009) Roman Słupek s. 430-433
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2008 Tomasz Raćkos s. 434-441
Prawda jako podstawowa kategoria w teologii religii Benedykta XVI : streszczenie pracy dyplomowej Łukasz Anioł s. 442-445
Małżeństwo i rodzina w świetle listów Konferencji Episkopatu Polski na święto Świętej Rodziny w latach 1989-2008 : streszczenie pracy dyplomowej Paweł Krężołek s. 446-449