Tytuł Studia Salvatoriana Polonica
ISSN 1898-3596
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Salvatoriana Polonica
2014, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Roman Słupek s. 5-6
From the Editor Roman Słupek s. 7-8
Uwagi o antropologicznych podstawach małżeństwa i rodziny w teologii ciała Jana Pawła II Jarosław Merecki s. 11-22
Priorytety w tworzeniu wspólnoty rodzinnej w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Stanisław Pajor s. 23-34
Małżeństwo i rodzina : dwa obrazy z życia świętych Andrzej Ładyżyński s. 35-47
Jakie przygotowanie do małżeństwa w Kościele XXI wieku? Ewa Porada s. 49-64
Pozycja kanoniczna wiernych żyjących w związkach niesakramentalnych : na kanwie dyskusji i propozycji w zakresie nowych możliwości kanoniczno-pastoralnych w codziennej praktyce życia Wiesław Wenz s. 65-88
Rodzina migrująca jako wyzwanie dla Kościoła : szkic problematyki Bogdan Giemza s. 89-99
Prawda i godność osoby jako reguły wychowania : na marginesie etyki pedagogicznej Wojciecha Chudego Piotr Ślęczka s. 101-114
Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w rodzinie Katarzyna Drąg s. 115-127
Być darem : zostać obdarowaną : o rozwoju osobowym kobiety jako żony i matki Agnieszka Chrobak katarzyna Marcinkowska s. 129-141
Sytuacja psychologiczna osoby starszej we współczesnej rodzinie Maria Straś-Romanowska s. 143-156
P. Bonaventura Lüthen, Freund und engster Mitarbeiter von P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan P. Stephan Otto Horn s. 157-175
The concept of the new evangelization Fr. Stanisław Dyk s. 177-191
Interpretacja terminu "anima" w Piśmie Świętym i w teologii Piotr Liszka s. 193-206
Osoba, myśl naukowa i praca dydaktyczna ks. prof. Zygmunta Hajduka SDS Zygmunt Hajduk s. 207-233
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów za rok 2013 Tomasz Raćkos s. 237-248
Sprawozdanie z XI Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20,35) : idea i realizacja dzieła misyjnego przez świeckich (Bagno, 10–11 maja 2014) Mirosław Stanek s. 249-253
Sprawozdanie z XI Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20,35) : idea i realizacja dzieła misyjnego przez świeckich (Bagno, 10–11 maja 2014) Mirosław Stanek s. 249-253
Uleczyć rany, ochronić dzieci : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Centrum Ochrony Dziecka Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele (Kraków, Akademia Ignatianum, 20–21 czerwca 2014) Piotr Ślęczka s. 254-265
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2013 Tomasz Raćkos s. 266-274
Koncepcja natury Absolutu w metafizyce procesu Alfreda Northa Whiteheada : streszczenie pracy dyplomowej Jacek Nowak s. 275-276
Historia parafii świętego Jana Chrzciciela w Powidzku w latach 1945-2012 : streszczenie pracy dyplomowej Dominik Ocieczek s. 277-278
Europejskie pielgrzymowanie Benedykta XVI jako realizacja prymacjalnej misji utwierdzania w wierze : streszczenie pracy dyplomowej Adrian Żądło s. 279-282