Tytuł Studia Salvatoriana Polonica
ISSN 1898-3596
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Salvatoriana Polonica
2008, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogdan Giemza s. 5-7
From the Editor Bogdan Giemza s. 8-10
Kapłani dla nowej generacji młodzieży Krzysztof Pawlina s. 13-23
Człowieka portret własny : Karola Wojtyły - Jana Pawła II, antropologia adekwatna Tadeusz Styczeń s. 25-33
Medycyna w poszukiwaniu nieśmiertelności Jarosław Merecki s. 35-45
"Podtrzymywać wrażliwość na prawdę" : wokół wykładów Benedykta XVI na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie i na uniwersytecie w Ratyzbonie Piotr Ślęczka s. 47-56
U kolebki Kodeksu : refleksje nad redakcją nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego w 25. rocznicę jego promulgacji Bronisław Wenanty Zubert s. 57-69
Migracja jako znak czasów i wyzwanie dla duszpasterstwa Kościoła Bogdan Giemza s. 71-85
Powrót do lectio divina duchową wiosną Kościoła? : refleksja w świetle "Lineamentów" Dwunastego Synodu Biskupów Krzysztof Wons s. 87-110
Dowartościowanie w Kościele historycznego myślenia : Benedykt XVI i jego ojcowie Kościoła Edward Staniek s. 111-122
Character sacerdotalis w ujęciu Josepha Ratzingera Dariusz Zielonka s. 123-132
Wyjątkowość chrześcijaństwa pośród religii świata Marian Rusecki s. 133-142
Literacka teologia przebóstwienia Angelusa Silesiusa Bogdan Ferdek s. 143-156
Metafory i metamorfozy architektury siedziby salwatorianów w Bagnie Jan Wrabec s. 157-171
Pogoda ducha w "Dzienniku duchowym" Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana Rafał Masarczyk s. 173-187
"Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu", Paulina Święcicka-Wystrychowska, Kraków 2005 : [recenzja] Roman Słupek Paulina Święcicka-Wystrychowska (aut. dzieła rec.) s. 191-196
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów za rok 2007 Tomasz Raćkos s. 199-210
Sprawozdanie z uroczystości nadania Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Styczniowi SDS doktoratu honoris causa Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną imienia Jana Pawła II (Papieski Uniwersytet Laterański, Città del Vaticano, 6 grudnia 2007) Piotr Ślęczka s. 211-216
Sprawozdanie z sympozjum pastoralnego "Nowa ewangelizacja w środowisku młodzieży" (Warszawa, 7-8 kwietnia 2008) Bogdan Giemza s. 217-219
Sprawozdanie z V Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego "Europa dla Chrystusa - Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej" (Bagno, 19 kwietnia 2008) Maciej Chwarścianek s. 220-223
Sprawozdanie z sesji wykładowej poświęconej ks. profesorowi Janowi Walowi (Kraków, 26 czerwca 2008) Bogdan Giemza s. 224-225
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2007 Tomasz Raćkos s. 226-232
Psychologiczne i pastoralne aspekty homoseksualizmu : streszczenie pracy dyplomowej Marcin P. Czyż s. 233-235
Niebo i piekło w eschatologii kardynała Josepha Ratzingera : streszczenie pracy dyplomowej Michał Meisner s. 236-238