Tytuł Studia Salvatoriana Polonica
ISSN 1898-3596
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Salvatoriana Polonica
2012, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Roman Słupek s. 5-7
From the Editor Roman Słupek s. 8-10
"Rok Wiary" w perspektywie duszpasterskiej Bogdan Giemza s. 13-28
Sensotwórcza apologia wiary Benedykta XVI Roman Słupek s. 29-44
Wzajemna relacja między lex orandi a lex credendi Bogdan Ferdek s. 45-60
Wiara istotną podstawą kanonicznej normy prawnej Wiesław Wenz s. 61-82
Kondycja duchowa świata chrześcijańskiego Jan Górski s. 83-89
Areopagi nowej ewangelizacji Grzegorz Wita s. 91-106
Areopagi nowej ewangelizacji Grzegorz Wita s. 91-106
Wiara w poglądach Marii Ossowskiej Rafał Masarczyk s. 107-122
Jubileusz 150-lecia obecności i posługi sióstr Boromeuszek w Trzebnicy (1861-2011) Aleksandra Nadolska s. 123-140
Współtwórcy sukcesów dolnośląskich Obornik od połowy XIX do połowy XX wieku Kazimierz M. Pudło s. 141-150
Tożsamość salwatorianina w świetle publikacji o. Bonawentury Lüthena (1846-1911) Michał Piela s. 151-177
Duszpasterska posługa biskupa Józefa Feliksa Gawliny na "nieludzkiej ziemi" (1941-1942) Dariusz Partyka s. 179-190
Przyparafialne młodzieżowe grupy zainteresowań jako środek oddziaływań profilaktycznych przed sięganiem po substancje psychoaktywne Krzysztof Dorna s. 191-209
Jesień życia - koniec czy początek? : czas podsumowań i wypłynięcia na głębię życia Jacek Kiciński s. 211-223
Wspomnienie o śp. Księdzu Tadeuszu Styczniu SDS, moim Mistrzu i Przyjacielu Andrzej Szostek s. 225-230
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów za rok 2011 Tomasz Raćkos s. 233-245
Sprawozdanie z IX Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego "Kościół Chrystusowy w Komunistycznej Republice Chin" (Bagno, 23 kwietnia 2012) Paweł Fiącek s. 246-249
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2011 Tomasz Raćkos s. 250-255
Wiara jako źródło działalności misyjnej w nauczaniu Jana Pawła II : streszczenie pracy dyplomowej Jakub Trzópek s. 256-258
Zagadnienie rozpoznawania cudu w polskiej literaturze teologii fundamentalnej : streszczenie pracy dyplomowej Paweł Radziejewski s. 259-261
Soteriologiczne wątki w New Age i współczesnym laicyzmie w świetle teologicznej krytyki : streszczenie pracy dyplomowej Dariusz Jasuba s. 262-265