Tytuł Studia Salvatoriana Polonica
ISSN 1898-3596
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Salvatoriana Polonica
2011, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogdan Giemza s. 5-6
From the Editor Bogdan Giemza s. 7-8
Cywilizacja miłości orędziem nowej ewangelizacji Andrzej F. Dziuba s. 11-33
Nauka społeczna Kościoła narzędziem ewangelizacji : w 120. rocznicę "Rerum novarum" Waldemar Irek s. 35-64
Katecheza wychowaniem do wiary Anetta Ocytko s. 65-75
Nowe pokolenie Polaków a kondycja rodziny Krzysztof Pawlina s. 77-85
Kwalifikacje wymagane od kandydatów do święceń Ambroży Skorupa s. 87-98
Znaczenie i kanoniczna wymowa ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót Założyciela dla Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Szczepan T. Praśkiewicz s. 99-108
Rozwój zasadniczych tez metaetyki Tadeusza Stycznia SDS (1931-2010) Piotr Ślęczka s. 109-122
Mistrz i Wychowawca : ks. prof. PWT dr hab. Antoni Kiełbasa, salwatorianin (1938-2010) Michał Piela s. 123-141
Ks. Jan Gerard Drozd SDS - biblista i polonista (cz. II) Hubert Ordon s. 143-150
Aleksandra Natalii-Świat (1959-2010) i jej związki z Ziemią Trzebnicko-Obornicką Bogdan Giemza s. 151-165
"Discernimiento de Espiritus. Coleccion Libros de La Rosa", Ramon Benito de La Rosa y Carpio, Santo Domingo 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Ramon Benito de la Rosa y Carpio (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II", Wojciech Surmiak, Katowice 2009 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Wojciech Surmiak (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Ponowne odkrycie psychoanalizy. Myślenie i śnienie, uczenie się i zapominanie", Thomas H. Ogden, Warszawa 2010 : [recenzja] Krzysztof Gasperowicz Thomas H. Ogden (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Nowa ewangelizacja - drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II", Czesław Parzyszek, Ząbki 2010 : [recenzja] Bogdan Giemza Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Sens życia i umierania. Antropologiczno-tanatologiczne aspekty myśli Antoniego Kępińskiego", Beata Kolek, Kraków 2009 : [recenzja] Rafał Masarczyk Beata Kolek (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów za rok 2010 Tomasz Raćkos s. 191-203
Sprawozdanie z VIII Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego "Nie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowiny" (Bagno, 9 maja 2011) Roman Słupek s. 204-208
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2010 Tomasz Raćkos s. 209-214
Ochrona godności Eucharystii w kościelnym prawie karnym : streszczenie pracy dyplomowej Łukasz Karasiński s. 215-216
Historia parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Pewli Wielkiej : streszczenie pracy dyplomowej Robert Ufland s. 217-218
Zagadnienia chrystologicznofundamentalne w publikacjach Vittorio Messoriego : streszczenie pracy dyplomowej Paweł Wróbel s. 219-221