Tytuł Studia Salvatoriana Polonica
ISSN 1898-3596
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Salvatoriana Polonica
2013, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Bogdan Giemza s. 5-7
From the Editor Bogdan Giemza s. 8-10
Znaczenie dekretu Soboru Trydenckiego "Cum adolescentium aetas" (15 VII 1563) o obowiązku tworzenia seminariów duchownych Michał Piela s. 13-26
60-lecie Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie (1953–2013) Ireneusz Kiełbasa s. 27-42
Od Salwatoriańskiego Wyższego Seminarium do Kolegium Uniwersyteckiego im. Jordana Julian Bednarz s. 43-60
Duszpasterstwo powołań we współczesnym społeczeństwie telematycznym Sławomir Soczyński s. 61-72
Formacja seminaryjna wobec współczesnych wyzwań : poszukiwanie odpowiedzi w teorii i praktyce Aleksander Radecki s. 73-87
Towarzyszenie alumnowi w przełomowych momentach formacji : rola kierownika duchowego Krzysztof Wons s. 89-105
Benedykta XVI chrystologiczne uzasadnienie eklezjalnego posłuszeństwa Roman Słupek s. 107-123
Współpraca duchownych i świeckich w realizacji funkcji prorockiej Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II Maciej Chwarścianek s. 125-140
Dlaczego odchodzą z kapłaństwa? Bogusław Szpakowski s. 141-153
Obraz kapłana w twórczości Romana Brandstaettera Emanuela Bednarczyk-Stefaniak s. 155-171
Chrześcijaństwo, Kościół i kapłaństwo w negatywnym i pozytywnym ujęciu Leszka Kołakowskiego Rafał Masarczyk s. 173-189
Bruno Tschötschel – Boży mistrz dłuta (1874–1941) Olimpia Konopka s. 191-207
Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS (1884–1966) – inicjator i propagator rekolekcji zamkniętych dla wszystkich stanów Jacek Warzyniak s. 209-224
Działalność misyjna Kościoła w służbie współczesnego człowieka Mirosław Stanek s. 225-236
Preferencyjna opcja na rzecz ubogich jako znak wiarygodności Kościoła Bogdan Giemza s. 237-255
Formy przezwyciężania zła w powieści "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa Robert Nęcek Anna Zięba s. 257-268
XV-wieczny komentarz do "Metafizyki" Arystotelesa Jana ze Słupczy Mirosław Socała s. 269-282
I Synod Diecezji Legnickiej (2007–2012), "Przypatrzmy się powołaniu naszemu" Bogdan Giemza s. 285-288
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów za rok 2012 Tomasz Raćkos s. 291-302
Sprawozdanie z X Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego "To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie..." (J 17,3) (Bagno, 29 kwietnia 2013) Tomasz Starużyk s. 303-306
Sprawozdanie z Dni Duchowości Biblijnej w 15-lecie Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów : "Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła" (Kraków, 7–11 listopada 2012) Piotr Szyrszeń s. 307-310
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2012 Tomasz Raćkos s. 311-317