Tytuł Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
ISSN 2449-7339
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
2017, Numer 1 (6)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cechy przekazu ustnego w czeskich i polskich średniowiecznych pieśniach hagiograficznych Dorota Vincůrková s. 5-19
Metafora i jej rola w portretowaniu postaci w "Źwierzyńcu" Mikołaja Reja Krystian Słomka vel Słomiński s. 21-39
Kazania Fabiana Birkowskiego na pogrzebach kawalerów maltańskich Paweł Wita s. 41-58
O roli wzroku i obrazu w twórczości medytacyjnej Marcina Hińczy Alicja Bielak s. 59-74
Uzurpacja Zbigniewa i rola rytuałów w "Królewskich synach" Józefa Ignacego Kraszewskiego i "Kronice polskiej" Galla Anonima Marta Zawadzka s. 75-90
"Spitamegeranomachia" Jana Achacego Kmity – edycja księgi pierwszej Aleksandra Goszczyńska s. 91-115