Tytuł Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
ISSN 2449-7339
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
2015, Numer 1 (2)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji Jakub Fischer s. 5-19
Motywy folklorystyczne w liryce Franciszka Karpińskiego : "Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim" Małgorzata Kosiorek s. 21-40
Rycerz, wojownik, poeta : okołoliterackie aspekty kultury rycerskiej na Śląsku i jej czeskie inspiracje Dominik Sawina s. 41-58
Wpływ egzemplów barokowych na wyobraźnię twórczą Anny Mostowskiej na przykładzie powieści "Zamek Koniecpolskich" oraz "Matylda i Daniło" Dorota Vincůrková s. 59-72
Edycja utworu "Opisanie Witowa" Aleksandra Minora z sylwy rękopiśmiennej autora Agnieszka Niewiadomska s. 73-82
Autorzy s. 83