Tytuł Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
ISSN 2449-7339
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
2015, Numer 2 (3)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O przedstawieniach natury w średniowiecznych żywotach świętego Wojciecha Aleksandra Starowicz s. 5-2
Zaplecze inwencyjne "Spitamegeranomachii" Jana Achacego Kmity Aleksandra Goszczyńska s. 23-41
"Penelopea" Jana Achacego Kmity wobec "Listu 1" św. Hieronima ze Strydonu oraz "Zuzanny" Jana Kochanowskiego Karolina Wójciga s. 43-55
Korespondencja Lwa Sapiehy do Radziwiłłów (w latach 1586–1622) : przyczynek do postrzegania na Litwie Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy Dominika Fesser s. 57-66
Twórczość Persjusza w "Kronice polskiej" Mistrza Wincentego Olga Węglarz s. 67-78
Pozostałości kultury oralnej w powieściach "Zamek Koniecpolskich" oraz "Matylda i Daniło" Anny Mostowskiej Dorota Vincůrková s. 79-93
"Opisanie Witowa" Aleksandra Minora : o „kodowaniu świata” w literaturze baroku Agnieszka Łapajska s. 95-104
Autorzy s. 105