Tytuł Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
ISSN 2449-7339
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura
2016, Numer 1 (4)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hannibal ante portas : interpretacja fabuły z 21 rozdziału III księgi Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla Tomasz Pełech s. 5-13
Życie polityczne państwa Osmanów w Przeważnej legacyi Samuela Twardowskiego Alexandra Żagan s. 15-33
Curiositas jako kategoria kultury doby baroku (XVI–XVII wiek) Katarzyna Strużyńska s. 35-51
Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania – wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu Jakub Zbądzki s. 53-66
Edycja krytyczna Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej Jana Achacego Kmity Angelika Pełka s. 67-110
Autorzy s. 111