Tytuł Rocznik Komparatystyczny
ISSN 2081-8718
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Komparatystyczny
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezioro Bodeńskie – sielanka, azyl i granica : o związkach geografii i literatury Renata Makarska s. 9-26
Miasto jako przestrzeń autorskiej autokreacji w prozie niemieckiej i polskiej po 1989 roku Bożena Chołuj s. 27-41
Gliwice – zapomniany mikrokosmos : semiotyka przestrzeni miasta w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej Kornelia Ćwiklak s. 43-64
Wielokulturowość Galicji jako wyzwanie i zadanie komparatysty Danuta Sosnowska s. 65-77
Zapolska wygląda przez lwowskie okno : tożsamość modernistycznego Lwowa Dawid Maria Osiński s. 79-96
Rosyjska Północ jako punkt widzenia: Geopoetyczne strategie w prozie Mariusza Wilka Magdalena Marszałek s. 97-110
Słowo o Moskwie (i pewnej metaforze) Zbigniew Kopeć s. 111-124
„Nie ma już dzisiaj Żydów w Brańsku...” : dokumentalne obrazy żydowskiego sztetla w fi lmach Mariana Marzyńskiego i Jolanty Dylewskiej Katarzyna Mąka-Malatyńska s. 125-139
Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne Elżbieta Rybicka s. 141-161
Miasto jako przestrzeń groteskowego wyobcowywania (w perspektywie błazna i kaznodziei) w "Blaszanym bębenku" Güntera Grassa i "Ostatniej Wieczerzy" Pawła Huellego Małgorzata Wesołowska s. 165-178
Paweł Huelle i Antonio Muñoz Molina, Jerzy Franczak i Alejandro Cuevas – miejsce „ja” we współczesnej prozie hiszpańskiej i polskiej Katarzyna Zofia Gutkowska s. 179-194
Buenos Aires, Borges i Gombrowicz – poszukiwanie tożsamości metropolii pierwszej połowy XX wieku Natalia Gendaj s. 195-207
Berlin – antologia z ograniczoną odpowiedzialnością Joanna Roszak s. 209-226
Polak w Niemczech : Witold Gombrowicz w Berlinie Schamma Schahadat s. 229-243
"Heterotopia" i literatura narodowa w "Dzienniku argentyńskim" Witolda Gombrowicza Silvana Mandolessi s. 245-261
Komparatyzm – italianizm – orientalizm : badania porównawcze jako Dziedzina Paweł Wolski Olga Płaszczewska (aut. dzieła rec.) s. 265-271
Dyskurs, estetyka, tożsamość – spojrzenia komparatystyczne Barbara Popiel Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 273-279
Pytania do Komparatystyki dyskursu Katarzyna Bielawna s. 283-289
Odpowiedzi wieku... Mieczysław Dąbrowski s. 291-298
"(Un)masking Bruno Schulz : New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations", (red.) Dieter De Bruyn, Kris Van Heuckelom, New York 2009 : [recenzja] Jerzy Kazimierski Dieter De Bruyn (aut. dzieła rec.) Kris Van Heuckelom (aut. dzieła rec.) s. 301-304
Noty o autorach s. 305-309