Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Wesołowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasto jako przestrzeń groteskowego wyobcowywania (w perspektywie błazna i kaznodziei) w "Blaszanym bębenku" Güntera Grassa i "Ostatniej Wieczerzy" Pawła Huellego Małgorzata Wesołowska s. 165-178
Tłumaczenie a interpretacja : kilka uwag o "Szalonej lokomotywie" Stanisława Ignacego Witkiewicza w przekładzie na język angielski Małgorzata Wesołowska s. 453-468