Tytuł Rocznik Komparatystyczny
ISSN 2081-8718
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Rocznik Komparatystyczny
2010, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Translatologia a komparatystyka : serie przekładowe jako problem komparatystyczny Marta Skwara s. 7-51
Między twórczością oryginalną a przekładową : tłumacz jako komparatysta idealny Ewa Rajewska s. 53-73
Komparatystyka literacka wobec nieprzekładalności Olga Płaszczewska s. 75-84
Ile mówią najkrótsze wiersze? : wokół XX- i XXI-wiecznych tłumaczeń haiku Beata Śniecikowska s. 85-103
Spleen – dialog anatomii z psychologią : problemy recepcji i przekładu Piotr Śniedziewski s. 105-124
O mrocznym czasie sprzed "linguistic turn" albo co J.M. Coetzee zobaczył w Willemie Termeerze i co z tym począł Jerzy Koch Paweł Zajas s. 125-151
Wiersz miłosny XXI wieku w poezji polskiej i we francuskojęzycznej poezji Belgii Dorota Walczak-Delanois s. 155-185
Jan Kasprowicz w "Panteonie" Teodora Trajanowa Ulrike Jekutsch s. 187-199
Jerzy Grotowski w teatrze południowoafrykańskim: ‘teatr ubogi’ i południowoafrykański ‘teatr warsztatowy’ : workshop theatre Ewa Dynarowicz s. 201-214
Estetyka i znaczenie mitów prymarnych i innych odmian mitów w dramacie polskim po 1990 roku Brigitte Schultze s. 217-251
Autoidentyfi kacja ze Wschodem w narracjach polskich migrantów Dirk Uffelmann s. 253-277
Jak pisać historię literatury światowej Jerzy Kazimierski s. 281-286
Rilke na rozdrożu krytyki Katia Vandenborre William Howard Gass (aut. dzieła rec.) Katarzyna Kuczyńska-Koschany (aut. dzieła rec.) s. 287-293
"Regards sur l’art de « l’autre » Europe : L’art contemporain est européen après 1989", Olivier Vargin, Paris 2008 : [recenzja] Sarah Flock Olivier Vargin (aut. dzieła rec.) s. 297-301
Noty o autorach s. 303-306