Tytuł Rocznik Komparatystyczny
ISSN 2081-8718
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Rocznik Komparatystyczny
2012, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geopoetyka jako "principium comparationis" w badaniach kulturowych Mieczysław Dąbrowski s. 9-28
„Miejsca-archetypy” poezji polsko-tatarskiej (przykład Selima Chazbijewicza i Musy Czachorowskiego) Grzegorz Czerwiński s. 29-49
Postkolonializm wobec podróży : niektóre przypadki Andrzeja Stasiuka Sławomir Iwasiów s. 51-70
Śladami siedemnastowiecznych pejzażystów holenderskich (i Fromentina) Magdalena Śniedziewska s. 71-96
„Baśń miejska”, czyli o tym, jak przestrzeń miasta zmieniła baśń Katia Vandenborre s. 97-114
Miasta za żelazną kurtyną : Warszawa – Tadeusza Konwickiego, Bukareszt i Timiszoara – Herty Müller Bogna Paprocka-Podlasiak s. 117-136
Praga Kafki i Różewicza Damian Romaniak s. 137-158
Przestrzenią staje się czas : gesty nostalgiczne i melancholijne Pamuka i Pessoi Joanna Roszak s. 159-173
Miasta globalne i kosmopolis Suman Gupta s. 177-212
Czy polski migrant potrafi przemówić? Londyn w brytyjskim i polskim filmie, literaturze i muzyce Joanna Rostek Dirk Uffelmann s. 213-238
Wpisanie polityki w przestrzeń : „Stracone złudzenia” i dwuznaczność Balzakowskiej topografii Gisele Séginger s. 239-253
Dworzec i katedra. Miasto i architektura w powieściach Chestertona Elmar Schenkel s. 255-264
Przeciw „literaturze w sosie własnym” Ewa Rajewska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 267-276
"Komparatystyka i interpretacja : nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii", "Niewspółmierność : perspektywy nowoczesnej komparatystyki : antologia", Tomasz Bilczewski, Kraków 2010 : [recenzja] Mateusz Szczerba Tomasz Bilczewski (aut. dzieła rec.) s. 277-286
"La Métropole : Benjamin et Simmel", Antonio Rafele, Paris 2010 : [recenzja] Dorota Walczak-Delanois Antonio Rafele (aut. dzieła rec.) s. 289-298
Noty o autorach i tłumaczach s. 299-303