Znaleziono 12 artykułów

Marta Skwara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szaleńcy wśród zmechanizowanych bydląt : o bohaterach dramatów Witkacego Marta Skwara s. 3-24
Translatologia a komparatystyka : serie przekładowe jako problem komparatystyczny Marta Skwara s. 7-51
Liryki "homoseksualne" Whitmana w kulturze i literaturze polskiej : problemy translatologiczne i interpretacyjne Marta Skwara s. 11-21
    Zacytuj
  • Udostępnij
Języki pisarzy polskich i dwukulturowych, czyli na ile literatura polska była i jest wielokulturowa Marta Skwara s. 31-46
Melancholia - głupota - pycha - szaleństwo : o motywach polskiej literatury XVII wieku Marta Skwara Marek Skwara s. 35-65
Tytan Witkacego - Witkacy Tytan Marta Skwara s. 47-69
Whitman "wielki realista" : Miłosza projekt portretu autorskiego Marta Skwara s. 56-73
    Zacytuj
  • Udostępnij
Stultifera navis : z dziejów motywu Marta Skwara Marek Skwara s. 72-92
Mickiewicz i Emerson : prelekcje paryskie Marta Skwara s. 104-122
Schulz i Witkacy : głos drugi Marta Skwara s. 121-137
"The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies", edited by Halina Janaszek-Ivaničková, indeks oprac. Dominik Wódz, Warszawa 2007 : [recenzja] Marta Skwara Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) Dominik Wódz (aut. dzieła rec.) s. 215-223
Literatura, czyli "jak mówić o Bogu?" Marta Skwara Marek Skwara s. 279-285