Znaleziono 10 artykułów

Halina Janaszek-Ivaničková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura polska i jej związki z literaturami słowiańskimi w międzyresortowym planie badań slawistycznych na lata 1976-1980 Halina Janaszek-Ivaničková s. 89-97
Żeromski w świetle idei Sorela Halina Janaszek-Ivaničková s. 123-162
Przyczynek do przyrodoznawstwa anegdoty Karel Čapek Halina Janaszek-Ivaničková (tłum.) s. 149-167
"Krystalizacja i rozpad mitów Żeromskiego po roku 1918", Halina Janaszek-Ivaničková [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) s. 200
"O współczesnej komparatystyce literackiej", Halina Janaszek-Ivaničkova, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Halina Janaszek-Ivaničkova (aut. dzieła rec.) s. 206
"The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies", edited by Halina Janaszek-Ivaničková, indeks oprac. Dominik Wódz, Warszawa 2007 : [recenzja] Marta Skwara Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) Dominik Wódz (aut. dzieła rec.) s. 215-223
"Misjonarze i konsumenci. Literatura i wartości w krajach słowiańskich", Halina Janaszek-Ivaničkova, Katowice 1987 : [recenzja] Marek Tobera Halina Janaszek-Ivaničkova (aut. dzieła rec.) s. 267
Z ogrodniczego kalendarza Karel Čapek Halina Janaszek-Ivaničková (tłum.) s. 303-312
"Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim", Halina Janaszek-Ivaničková, indeks zetawiła Krystyna Podgórecka, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 29, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 256, 4 nlb. : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 339-346
"Proceeding of the Xth Congress of the International Comparative Literature Association = Actes du Xe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée : New York 1982", vol. 1-3, red. Anna Balakian, James J. Wilkelm, New York-London 1985 : [recenzja] Halina Janaszek-Ivaničková Anna Balakian (aut. dzieła rec.) James J. Wilkelm (aut. dzieła rec.) s. 364-379