Znaleziono 14 artykułów

Michał Zgórzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojna domowa - jej definicja, przyczyny i skutki w komentarzu Grzegorza z Arezzo do "Farsalii" Lukana Michał Zgórzak s. 43-58
Historia i polityka w komentarzu Grzegorza z Arezzo do "Farsalii" Lukana Michał Zgórzak s. 93-106
"Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku", Roman Darowski, Kraków 1994 : [recenzja] Michał Zgórzak Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Bogowie zeszli z Olimpu - Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego", Anna Świderkówna, Warszawa 1991 : [recenzja] Michał Zgórzak Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 117-129
Nauka-kultura-religia : na marginesie sesji naukowej "Wkład OO. Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku" Michał Zgórzak s. 121-131
Arabskie koneksje biskupa Lincolnu (na marginesie książki Mieczysława Boczara "Grosseteste") Michał Zgórzak s. 123-138
Hiszpański rozrachunek z przeszłością : refleksje na marginesie książki Expulsions i Exilis Michał Zgórzak s. 123-138
Grzegorz z Arezzo i jego komentarz do Farsalii Lukana Michał Zgórzak s. 123-135
"Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce", Juliusz Domański, Warszawa 1992 : [recenzja] Michał Zgórzak Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 139-147
Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej działalności naukowej jezuitów Michał Zgórzak s. 185-186
"Człowiek odkrywa człowieka - o początkach greckiej refleksji moralnej", Dobrochna Dembińska-Siury, Warszawa 1991 : [recenzja] Michał Zgórzak Dobrochna Dembińska-Siury (aut. dzieła rec.) s. 205-210
Seminaria Zakładu Historii Nauk Społecznych IHN PAN w roku 1995 Michał Zgórzak s. 207-208
Promocja książki dr Wandy Grębeckiej pt. "Wilno-Krzemieniec. Botaniczna Szkoła Naukowa (1781-1841)" Michał Zgórzak s. 209-210
"Grzegorz z Arezzo. Z dziejów średniowiecznych poglądów na wojnę domową", Michał Zgórzak, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Michał Zgórzak (aut. dzieła rec.) s. 209