Znaleziono 8 artykułów

Dobrochna Dembińska-Siury

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ankieta filozofów : Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? = Questionnaire form of philosophers : Does philosophy have something to say for people of the "straight heart"? Dobrochna Dembińska-Siury Marian Grabowski Jacek Grzybowski Dariusz Oko Mirosław Pawliszyn s. 9-28
Z problematyki pitagoreizmu Dobrochna Dembińska-Siury s. 13-26
Moja krótka historia filozofii starożytnej (II) Dobrochna Dembińska-Siury s. 31-55
Kilka uwag na temat problemu Boga w filozofii greckiej Dobrochna Dembińska-Siury s. 97-114
Filozofia: wiedza wiedz i sztuka sztuk Dobrochna Dembińska-Siury Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 182-187
"Człowiek odkrywa człowieka - o początkach greckiej refleksji moralnej", Dobrochna Dembińska-Siury, Warszawa 1991 : [recenzja] Michał Zgórzak Dobrochna Dembińska-Siury (aut. dzieła rec.) s. 205-210
Sprawozdanie z osiemnastej sesji Konwersatorium Filozoficznego Pracowników Naukowych UKSW pt. "Zagadnienie przyczynowania u presokratyków" Artur Andrzejuk Dobrochna Dembińska-Siury s. 233-239
"Człowiek odkrywa człowieka", Dobrochna Dembińska-Siury, Warszawa 1991 : [recenzja] Jacek Juszkiewicz Dobrochna Dembińska-Siury (aut. dzieła rec.) s. 289-290