Znaleziono 11 artykułów

Juliusz Domański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
ΔΙΑ ΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΤΕΡΟΝ ΚΑΙ IULIUS DOMA ŃSKI ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΝ ΠΟΙΗΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΤΙΝ; In Aristotelis Poeticorum libellum adnotatiuncula Juliusz Domański s. 75-81
"Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce", Juliusz Domański, Warszawa 1992 : [recenzja] Michał Zgórzak Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 139-147
Profesor Marian Plezia (26 II 1917-3 IX 1996), filolog klasyczny, mediewista, historyk filologii Juliusz Domański s. 145-158
Przemówienie inauguracyjne prof. dr hab. Juliusza Domańskiego z dn. 3 XI 2010 r. Juliusz Domański s. 171-186
Filozofia: wiedza wiedz i sztuka sztuk Dobrochna Dembińska-Siury Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 182-187
O profesorze Stefanie Świeżawskim (10 II 1907 - 18 V 2004) - uczonym, chrześcijaninie, Europejczyku : kilka wspomnień bardzo osobistych Juliusz Domański s. 203-211
Eloge prononce à l'occasion de l'attribution du Prix Parandowski à Anna Świderkówna Juliusz Domański s. 205-208
"„Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii", Juliusz Domański, Kęty 2005 : [recenzja] Mirosław Kiwka Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Uobecnienie w tekście Jerzy Gułkowski Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce", Juliusz Domański, Kęty 2002 : [recenzja] Jerzy J. Kolarzowski Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 401
    Zacytuj
  • Udostępnij
"700 lat myśli polskiej: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku", red. Juliusz Domański, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", red. Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1-2", red. Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979; "Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864", red. Andrzej Walicki, całość opatrzył wstępem Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Urbański Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 416-417