Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Zaćmiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje i próby zachowania oraz odtworzenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1945-1954) Andrzej Zaćmiński s. 37-59
Trzecia wojna światowa w planach emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1956 : zarys problemu badawczego Andrzej Zaćmiński s. 111-133
Polacy w Afryce Północnej : w sprawie braku spostrzeżeń w "Kilku spostrzeżeniach..." Jacka Knopka Andrzej Zaćmiński s. 155-162
Polityka uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii w okresie "zimnej wojny" : podróż gen. Andersa do USA w 1950 r. Andrzej Zaćmiński s. 171-193
"Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku", Jacek Knopek, Bydgoszcz 2001 : [recenzja] Andrzej Zaćmiński Jacek Knopek (aut. dzieła rec.) s. 249-260
"Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954", Andrzej Zaćmiński, Bydgoszcz 2004 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Andrzej Zaćmiński (aut. dzieła rec.) s. 253-261
"Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990", Krzystof Tarka, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Zaćmiński Krzysztof Tarka (aut. dzieła rec.) s. 264-270
Przestępstwa polityczne w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1950-1954 Andrzej Zaćmiński s. 321-343