Znaleziono 18 artykułów

Jacek Knopek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów kontaktów polsko-greckich Jacek Knopek s. 35-53
Polonia w krajach Maghrebu Jacek Knopek Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 101-112
Polacy w Afryce Północnej : kilka spostrzeżeń do recenzji Andrzeja Zaćmińskiego Jacek Knopek s. 143-154
Nowożytna Grecja w najnowszej historiografii polskiej Jacek Knopek s. 145-154
"A concise history of Greece", Richard Clogg, Cambridge University Press, 1992 : [recenzja] Jacek Knopek Richard Clogg (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej", pod red. Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek Knopek Eugeniusz Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Przemiany zbiorowości polonijnych w Azji Jacek Knopek s. 203-219
"Początki i lokacje miast na Pomorzu Sławieńsko-Słupskim do połowy XIV wieku", Barbara Popielas-Szultka, Słupsk 1990 : [recenzja] Jacek Knopek Barara Popielas-Szultka (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Bydgoski Październik 1956 (Bydgoszcz, 6 XI 1996) Jacek Knopek s. 215-216
"Stosunki polsko-zachodnioafrykańskie", Jacek Knopek, Toruń 2013 : [recenzja] Anna Ratke-Majewska Jacek Knopek (aut. dzieła rec.) s. 217-221
Polonia w walce o niepodległość i granice Polski 1914-1921 Jacek Knopek s. 221-223
Groby żołnierzy polskich armii rosyjskiej zmarłych na Krecie na przełomie XIX i XX wieku Jacek Knopek s. 221-227, 266
"Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonijnych", pod red. Albina Koprukowniaka, Lublin 1994 : [recenzja] Jacek Knopek Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku", Jacek Knopek, Bydgoszcz 2001 : [recenzja] Andrzej Zaćmiński Jacek Knopek (aut. dzieła rec.) s. 249-260
Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki : sprawozdanie z kongresu Jacek Knopek s. 269-270
Emigracja z ziem polskich w XX w. : drogi awansu emigrantów : konferencja naukowa, Pułtusk, 4-5 grudnia 1997 r. Jacek Knopek s. 277-278
"Polsko-południowoafrykańskie stosunki polityczne", Arkadiusz Żukowski, Olsztyn 1998 : [recenzja] Jacek Knopek Arkadiusz Żukowski (aut. dzieła rec.) s. 283-286
Polonia wobec wyzwań przyszłości Jacek Knopek s. 293-296