Znaleziono 1 artykuł

Eugeniusz Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej", pod red. Eugeniusza Zielińskiego, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek Knopek Eugeniusz Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 164-166