Znaleziono 5 artykułów

Alicja Wysokińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
Narrator w nowelistyce chłopskiej Adolfa Dygasińskiego Alicja Wysokińska s. 29-52
Motywy folklorystyczne w prozie Adolfa Dygasińskiego Alicja Wysokińska s. 125-130
"Motywy folklorystyczne w prozie Adolfa Dygasińskiego", Alicja Wysokińska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Alicja Wysokińska (aut. dzieła rec.) s. 225
"Narrator w nowelistyce chłopskiej A.Dygasińskiego", Alicja Wysokińska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Alicja Wysokińska (aut. dzieła rec.) s. 248