Znaleziono 15 artykułów

Jerzy Jastrzębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu Jerzy Jastrzębski s. 19-26
"Pornografia" - próba stworzenia nowego języka Jerzy Jastrzębski s. 45-94
"Skansen kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie", Jerzy Jastrzębski, Łomża 2007 : [recenzja] Damian Kasprzyk Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 50-51
Pojęcie "formy" u Gombrowicza Jerzy Jastrzębski s. 69-96
"Spór o kulturę ludową (1945-1948)", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Z problemów pisarstwa ludowego w kulturze literackiej 20-lecia międzywojennego", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 173
(Bez)wstyd w mediach, czyli "wszystko ujdzie" : refleksje nie do końca subiektywne Jerzy Jastrzębski s. 177-199
"Kultura masowa? powszechna? popularna? uniwersalna? Dzieje terminu", Jerzy Jastrzębski, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 221
Literatura szyta na miarę Natalia Żórawska Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Pisarstwo >>samorodne<< czyli twórczość amatorska", Jerzy Jastrzębski, "Literatura Ludowa" nr 3 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 231
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Programy kulturalne ruchu ludowego w latach wojny i okupacji", Jerzy Jastrzębski, "Literatura Ludowa" nr 4 Włodzimierz Bolecki Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Polityczne konteksty krytyki literackiej w prasie codziennej z lat 1944-1948 (>>Dziennik Ludowy<< SL i >>Gazeta Ludowa<< PSL), cz. II", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Polityczne konteksty krytyki literackiej w prasie codziennej z lat 1945-1948 (>>Kurier Codzienny<< Stronnictwa Demokratycznego i >>Ilustrowany Kurier Polski<< Stronnictwa Pracy), cz. III", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Wokół kultury i literatury ludowej : 1939-1948", Jerzy Jastrzębski, Warszawa 1978 : [recenzja] Anna Brzozowska-Krajka Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 378-382