Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Nowotna-Szybistowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
Greimas Magdalena Nowotna-Szybistowa s. 149-159
"O szkodliwości narkotyków językiem S.I.Witkiewicza", Magdalena Nowotna-Szybistowa, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Magdalena Nowotna-Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 232
"Polska proza fantastyczno-naukowa. Problemy poetyki", Ryszard Handke, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XIV, komitet redakcyjny: Maria Renata Mayenowa, Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 176, 2 nlb. : [recenzja] Magdalena Nowotna-Szybistowa Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego", Aleksander Wilkoń, redaktor naukowy Witold Taszycki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Prace Onomastyczne, 16, komitet redakcyjny: Zdzisław Stieber, Witold Taszycki, Stanisław Urbańczyk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 14, 2 nlb. : [recenzja] Magdalena Nowotna-Szybistowa Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 345-352