Znaleziono 20 artykułów

Adam Andrzej Witusik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Peregrynacje zagraniczne Tomasza Zamoyskiego w latach 1615-1617 Adam Andrzej Witusik s. 29-47
Szymon Szymonowic - "dyrektor nauk i inspektor" Tomasza Zamoyskiego Adam Andrzej Witusik s. 69-84
Korespondencja jeńców cecorskich Adam Andrzej Witusik s. 109-112
Elekcja Jana Kazimierza w 1648 roku Adam Andrzej Witusik s. 119-153
"Poczet władców Rosji (Romanowowie)", Władysław Andrzej Serczyk, Londyn 1992 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik Władysław Andrzej Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej", Adam Andrzej Witusiuk, Lublin 1978 : [recenzja] Stefan Nieznanowski Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII w.", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1977 : [recenzja] Władysław Froch Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 146-148
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 29 kwietnia 1976 r. do 21 czerwca 1978 r. Mieczysław Wieliczko Adam Andrzej Witusik s. 184-189
"Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta", red. Albin Koprukowniak, Adam Andrzej Witusik, Lublin 1980 : [recenzja] Tadeusz Radzik Adam Andrzej Witusik Albim Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamoyskiej", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 188
"Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny", red. Kazimierz Myśliński, Adam Andrzej Witusik, Lublin 1974 : [recenzja] Wiesław Światłowski Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Z przeszłości handlowej Zamościa Adam Andrzej Witusik s. 243-248
Sesja poświęcona 400-leciu Komisji Morskiej Adam Andrzej Witusik s. 255-256
Karta z dziejów Akademii Zamojskiej Adam Andrzej Witusik s. 257-262
"164 dni Polski Lubelskiej" : sesja naukowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Adam Andrzej Witusik s. 260-262
"Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku", Jan Wimmer, Warszawa 1965 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik Jan Wimmer (aut. dzieła rec.) s. 273-276
Dokumienty ob oswoboditjelnoj wojnie ukrainskowo naroda", Kijew 1965 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik s. 395-398
"Polska - rzeczą pospolitą szlachecką 1454 - 1764", Andrzej Wyczański, Warszawa 1965 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 406
Sesja poświęcona Lubelszczyźnie w Tysiącleciu Polski Adam Andrzej Witusik s. 417-419
"Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1977 : [recenzja] Henryk Wisner Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 713-714