Znaleziono 13 artykułów

Tadeusz Radzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Mieczysław Wieliczko. Sylwetka naukowa historyka Tadeusz Radzik s. 9-13
Oblicze społeczno-polityczne Puław w latach 1931 - 1935 Tadeusz Radzik s. 121-133
"Warszawskij procies OUN. Na popdłożenii polsko-ukraińskich widnosti tiej doby". t. 1-2, Zinowij Knysz, Toronto 1986 : [recenzja] Zinowij Knysz Tadeusz Radzik s. 137-141
[Sprawozdanie z działalnosci Lubelskiego] Grzegorz Jawor Tadeusz Radzik s. 145-147
Aktywność społeczno-polityczna chłopów polskich IV Stanach Zjednoczonych w latach 1918-1939 Tadeusz Radzik s. 159-165
"Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta", red. Albin Koprukowniak, Adam Andrzej Witusik, Lublin 1980 : [recenzja] Tadeusz Radzik Adam Andrzej Witusik Albim Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Administracja państwowa i samorządowa Puław w latach 1918 - 1939 Tadeusz Radzik s. 199-210
Kwestia żydowska i ukraińska w polityce okupanta niemieckiego na Lubelszczyźnie w doniesieniach "Biuletynu Informacyjnego" 1940-1941 Tadeusz Radzik s. 221-227
"Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.", Rafał Stobiecki, Poznań 2005 : [recenzja] Tadeusz Radzik Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Potokoły i referaty 1920-1938", oprac. Edward Kołodziej i Tadeusz Radzik, Lublin 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 344 : [recenzja] Wojciech Skóra Edward Kołodziej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Radzik (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Economic Links Between the Polish Ethnic Group in the U. S. and Poland 1918-1939 Tadeusz Radzik s. 273-284
"Dzieci syberyjskie. Dzieje polskick dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919 - 1923", Wiesław Theiss, Warszawa 1991 : [recenzja] Tadeusz Radzik Wiesław Theiss s. 275-278
Geneza i powstanie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Tadeusz Radzik s. 361-368