Znaleziono 12 artykułów

Józef W. Rosłon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starochrześcijańskie przekonanie o zbawieniu duszy według rzymskich inskrypcji cmentarnych Józef W. Rosłon s. 109-125
XII Kongres Polskich Biblistów we Wrocławiu : 3-5 XI 1974 r. Józef W. Rosłon s. 161-172
"Dał im moc : rozważania dla kapłanów", ks. Tadeusz Ryłko, Kraków 1968 : [recenzja] Józef W. Rosłon Tadeusz Ryłko (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Grammatik des samaritanischen Hebräisch", Rudolf Macuch, Berlin 1969 : [recenzja] Józef W. Rosłon Rudolf Macuch (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Jüdische Glaubenswelt", Leo Hirsch, Gütersloh, 1966 : [recenzja] Józef W. Rosłon Leo Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Symbolik der jüdischen Religion : Sitte und Brauchtum im jüdischen Leben", Jacob Soetendorp, Gütersloh 1963 : [recenzja] Józef W. Rosłon Jacob Soetendorp (aut. dzieła rec.) s. 216
"The Jerome Biblical Commentary", t. 1-2, Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland A. Murphy, London-Dublin-Melbourne 1968 : [recenzja] Józef W. Rosłon Raymond E. Brown (aut. dzieła rec.) Joseph A. Fitzmyer (aut. dzieła rec.) Roland A. Murphy (aut. dzieła rec.) s. 216-217
Wkład filologii północno-semickiej do współczesnej biblistyki Józef W. Rosłon s. 217-232
"Księga Kapłańska : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", ks. dr Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1970; "Księga Liczb : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1970; "Księga Powtórzonego Prawa : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1971 : [recenzja] Józef W. Rosłon Stanisław Łach (aut. dzieła rec.) s. 236-241
„Die jüdische Religion : eine Einführung”, Leo Prijs, München 1977 : [recenzja] Józef W. Rosłon Leo Prijs (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Contributi dell'antica letteratura giudaica per l'esegesi di Giovanni 3, 1-12, e 19, 25-27", Aristide Serra, Roma 1977 : [recenzja] Józef W. Rosłon Aristide Serra (aut. dzieła rec.) s. 292-295
"Struktura semantyczna neologizmów w listach św. Pawła z Tarsu", Remigiusz Popowski, Lublin 1978 : [recenzja] Remigiusz Popowski Józef W. Rosłon s. 295-297