Znaleziono 5 artykułów

Aristide Serra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja jako świadek Wcielenia Syna Bożego Aristide Serra s. 11-24
Maryja i Józef : kobieta i mężczyzna nowych czasów Aristide Serra s. 32-42
Maryja Dziewica kontemplująca misterium Chrystusa : perspektywa biblijna Aristide Serra s. 162-191
"Contributi dell'antica letteratura giudaica per l'esegesi di Giovanni 3, 1-12, e 19, 25-27", Aristide Serra, Roma 1977 : [recenzja] Józef W. Rosłon Aristide Serra (aut. dzieła rec.) s. 292-295
"Maria e la pienezza del tempo. Meditazioni sul mistero dell'Incarnazione per il Giubileo del Duemila", Aristide Serra, Milano 1999 : [recenzja] Janusz Kumala Aristide Serra (aut. dzieła rec.) s. 360