Znaleziono 8 artykułów

Remigiusz Popowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. Ksiądz Marian Lewko SDB : rys biograficzny Remigiusz Popowski s. 7-15
Les descriptions d'oeuvres d'art de l'antiquité tardive et leur fond philosophique Remigiusz Popowski s. 47-68
Semantyka greckich morfemów strony biernej : na przykładzie morfemu -θη- Remigiusz Popowski s. 83-90
Pastoralne treści formuł listowych świętego Pawła Remigiusz Popowski s. 109-119
Salezjanie polscy jako nauczyciele akademiccy uniwersytetów i akademii Remigiusz Popowski s. 217-223
O podstawach etyki chrześcijańskiej Remigiusz Popowski s. 217-225
Etyka sokratyczna a etyka Pawła z Tarsu : (różnice i podobieństwa) Remigiusz Popowski s. 217-231
"Struktura semantyczna neologizmów w listach św. Pawła z Tarsu", Remigiusz Popowski, Lublin 1978 : [recenzja] Remigiusz Popowski Józef W. Rosłon s. 295-297