Znaleziono 18 artykułów

Rafał Niedźwiadek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lublin-Dąbrowa, st. 19, AZP 79-81/19 Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 53-54
Leszczyna, st. 1, gm. Urzędów, woj. lubelskie, AZP 82-78/1 Irena Kutyłowska Grzegorz Mączka Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 96-97
Pierwszy sezon badań na grodzisku w Leszczynie, gm. Urzędów, woj. lubelskie Grzegorz Mączka Rafał Niedźwiadek s. 103-109
Badania ratowniczo-weryfikacyjne na osadzie wielokulturowej w Dąbrowie w Lublinie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 136-141
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Lublinie-Dąbrowie, stan. 19 Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 141-147
Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych i odwiertów archeologicznych na stanowsku nr 1 w Skibicach, woj. zamojskie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 142-148
Sprawozdanie z weryfikacyjnych badań wykopaliskowych na domniemanym grodzisku w Mogielnicy, st. 1A, pow. siedlecki, woj. mazowieckie Rafał Niedźwiadek s. 148-153
Wyniki nadzorów archeologicznych przy remoncie kamienicy na ul. Złotej nr 3 w Lublinie Rafał Niedźwiadek s. 155-164
"Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego", Andrzej Rozwałka, R. Niedźwiadek, M. Stasiak, Warszawa 2006 : [recenzja] Oleksandr Baran Rafał Niedźwiadek (aut. dzieła rec.) Andrzej Rozwałka (aut. dzieła rec.) Marek Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Analiza przemian przestrzennych wzgórza zamkowego w Piaskach (stan. 12) na podstawie archeologicznych badań wykopaliskowych Katarzyna Drewniak Rafał Niedźwiadek Jacek Tkaczyk s. 173-190
Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Mogielnicy stan. 1, woj. siedleckie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 183-187
Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w obrębie Rynku Staromiejskiego w Lublinie Rafał Niedźwiadek s. 185-190
Odkrycia archeologiczne w kryptach i na cmentarzu pobrygidkowskiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie Rafał Niedźwiadek s. 192-202
Lublin - Rynek staromiejski i ul. Bramowa, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 71-81 Rafał Niedźwiadek s. 200-201
Dzieje ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie w świetle analizy stratygrafii kulturowej Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 215-231
Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach - Trójni, stan. 26, woj. lubelskie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 227-233
Wyniki nadzorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku w Lublinie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 237-242
Nowe spojrzenie na dzieje Placu Litewskiego w Lublinie w świetle ustaleń archeologicznych Rafał Niedźwiadek Jacek Tkaczyk s. 285-325