Znaleziono 1 artykuł

Marek Stasiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego", Andrzej Rozwałka, R. Niedźwiadek, M. Stasiak, Warszawa 2006 : [recenzja] Oleksandr Baran Rafał Niedźwiadek (aut. dzieła rec.) Andrzej Rozwałka (aut. dzieła rec.) Marek Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 163-166