Znaleziono 9 artykułów

Agnieszka Niedźwiadek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lublin-Dąbrowa, st. 19 "osada na cyplu", gm. loco, woj. lubelskie, AZP 79-81 Agnieszka Niedźwiadek s. 37-38
Lublin-Dąbrowa, st. 19, AZP 79-81/19 Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 53-54
Mogielnica, st. 1, gm. Korczew, woj. siedleckie, AZP 53-81 Agnieszka Niedźwiadek s. 89
Badania ratowniczo-weryfikacyjne na osadzie wielokulturowej w Dąbrowie w Lublinie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 136-141
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Lublinie-Dąbrowie, stan. 19 Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 141-147
Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych i odwiertów archeologicznych na stanowsku nr 1 w Skibicach, woj. zamojskie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 142-148
Wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowej osadzie w Mogielnicy stan. 1, woj. siedleckie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 183-187
Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach - Trójni, stan. 26, woj. lubelskie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 227-233
Wyniki nadzorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku w Lublinie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek s. 237-242