Znaleziono 3 artykuły

Jacek Tkaczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza przemian przestrzennych wzgórza zamkowego w Piaskach (stan. 12) na podstawie archeologicznych badań wykopaliskowych Katarzyna Drewniak Rafał Niedźwiadek Jacek Tkaczyk s. 173-190
Twierdza Dęblin - elementy umocnień rawelinu drugiego Jacek Tkaczyk s. 265-272
Nowe spojrzenie na dzieje Placu Litewskiego w Lublinie w świetle ustaleń archeologicznych Rafał Niedźwiadek Jacek Tkaczyk s. 285-325