Znaleziono 17 artykułów

Henryk Muszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kerygmat o zbawieniu w deuteronomistycznym dziele historycznym Henryk Muszyński s. 5-24
Ks. prof. dr hab. Czesław Jakubiec jako biblista Henryk Muszyński s. 5-11
Kapłaństwo jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem : Stała formacja kapłanów Henryk Muszyński s. 5-18
Le charisme de l'inspiration de la Bible dans la théologie contemporaine Henryk Muszyński s. 5-90
Ks. prof. Stanisław Grzybek jako biblista Henryk Muszyński s. 9-18
Spotkajmy się już po drugiej stronie życia Henryk Muszyński s. 15-22
Kuszenie Chrystusa w tradycji synoptycznej Henryk Muszyński s. 17-41
Izrael a Kościół w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego Henryk Muszyński s. 21-35
Bóg a zło w Piśmie Świętym Henryk Muszyński s. 23-47
"Kresem Prawa jest Chrystus" (Rz 10, 4) : aktualność norm religijno-moralnych Starego Testamentu Henryk Muszyński s. 26-37
Kardynał August Hlond (1926-1948) wobec Żydów Henryk Muszyński s. 81-87
Problem natchnienia biblijnego dzisiaj Henryk Muszyński s. 167-170
"Prorocy słudzy słowa", Lech Stachowiak, Katowice 1980 : [recenzja] Henryk Muszyński Lech Stachowiak (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Fundament : Bild und Metapher in den Handschriften aus Qumran : Studie zur Vorgeschichte des ntl. Begriffs THEMELIOS", Henryk Muszyński, Romae 1975 : [recenzja] Czesław Jakubiec Henryk Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Chrystus : fundament i kamień węgielny Kościoła w świetle tekstów qumrańskich", Henryk Muszyński, Warszawa 1982 : [recenzja] Stanisław Mędala Henryk Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Słowo natchnione : zarys teologicznych treści natchnienia biblijnego", Henryk Muszyński, Kraków 1983 : [recenzja] Stanisław Pisarek Henryk Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 359-362
Homilia wygłoszona przez Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego z okazji 25-lecia Muzeum w Lednicy, dnia 8 czerwca 1994 roku Henryk Muszyński s. 457-459