Znaleziono 33 artykuły

Stanisław Pisarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem Piotra w drugiej połowie XX wieku. Od Oskara Cullmanna (1952) do encykliki Jana Pawia II "Ut unum sint" (25 V 1995) Stanisław Pisarek s. 5-16
Katowicka debata nad katechezą dorosłych. Relacja z sympozjum oraz z zebrań przygotowawczych Stanisław Pisarek s. 5-18
Rodzaj literacki perykopy o winnym krzewie (J 15,1-11) Stanisław Pisarek s. 15-22
Tajemnica Wcielenia w perspektywie Starego Testamentu Georg Hentschel Stanisław Pisarek (tłum.) s. 17-29
Winny krzew w Ewangelii św. Jana (15,1—11) : stan badań nad perykopą i jej tekst Stanisław Pisarek s. 19-30
Uczeń i jego radość w perykopie o winnym krzewie J 15,1-11 Stanisław Pisarek s. 21-29
Więź z winnym krzewem [Chrystusem Synem] i z ojcem-rolnikiem [Bogiem Ojcem] w obrazie winnego krzewu (J 15,1-11) Stanisław Pisarek s. 37-44
Żydowska krytyka chrześcijańskich dzieł podręcznych w zakresie Biblii Stanisław Pisarek s. 69-78
Jezus w powieści Szaloma Asza "Mąż z Nazaretu" Stanisław Pisarek s. 71-78
"Hypomoné" i "hypoménein" w Liście św. Jakuba (1,3.4.12; 5,11) Stanisław Pisarek s. 89-108
Jezus - Ewangelizator (Łk 8,1) Stanisław Pisarek s. 93-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy św. Paweł zrealizował projekt odbycia podróży apostolskiej na krańce zachodu, to jest do Hiszpanii (Rz 15,24.28)? Stanisław Pisarek s. 115-143
53 Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Kopenhaga, 4-8 VIII 1998 Stanisław Pisarek s. 179-183
Symposium Moldavianum, Neamt, 4-11 IX 1998 Stanisław Pisarek s. 185-189
55. Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Tal Awiw, 30 VII - 3 VIII 2000 Stanisław Pisarek s. 199-208
XLVIII Colloquium Biblicum Lovaniense, 28-30 VII 1999 Stanisław Pisarek s. 205-210
Złoty jubileusz lowańskich dni biblijnych 2001 Stanisław Pisarek s. 210-221
Idea "trwania" (proskartérésis) w Dziejach Apostolskich Stanisław Pisarek s. 211-223
Bp Teofil Bromboszcz (1886-1933) jako biblista Stanisław Pisarek s. 221-228
"Jezus Chrystus jako APXH", Józef Kozyra, Katowice 2001 : [recenzja] Stanisław Pisarek Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Śląska seria Stanisław Pisarek s. 253-259
Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, w języku greckim Stanisław Pisarek s. 291-295
Hypomoné w Nowym Testamencie : Stan badań Stanisław Pisarek s. 299-312
Informacje Stanisław Pisarek Damian Zimoń s. 319-320
"Papieska akademia teologiczna w Krakowie : wydział teologiczny w Krakowie 1397-1997 : księga jubileuszowa", Stanisław Piecha, Kraków 1997 : [recenzja] Stanisław Pisarek Stanisław Piecha (aut. dzieła rec.) s. 357-361
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rok akademicki 1980-1981 w WŚSD Stanisław Pisarek s. 357-358
"Słowo natchnione : zarys teologicznych treści natchnienia biblijnego", Henryk Muszyński, Kraków 1983 : [recenzja] Stanisław Pisarek Henryk Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 359-362
Informacje Stanisław Pisarek s. 367-371
Sprawozdanie z działalności naukowej wyższego śląskiego seminarium duchownego Stanisław Pisarek s. 374-375
Colloquium Biblicum Lovaniense Stanisław Pisarek s. 375-380
"Petrus : vom Fischer zum Stellvertreter", Peter Berglar, Munchen 1991 : [recenzja] Stanisław Pisarek Peter Berglar (aut. dzieła rec.) s. 406-411
"Scriptura sacra", Opole 1997 : [recenzja] Stanisław Pisarek s. 439-441
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rudolf Schnackenburg (1914–2002) – wspomnienie pośmiertne Stanisław Pisarek s. 577-581
  Zacytuj
 • Udostępnij