Znaleziono 37 artykułów

Stanisław Mędala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. ks. prof. dr hab. Czesław Jakubiec (1909-1993) Stanisław Mędala s. 5-7
Śp. ks. prof. dr hab. Jan Stępień (1910-1995) Stanisław Mędala s. 5-12
"Królestwo Boże będzie wam zabrane" (Mt 21,34) : przypowieść o sprzeniewierczych dzierżawcach (Mk 12,1-12 i par.) Stanisław Mędala s. 7-34
Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek (1915-1998) Stanisław Mędala s. 9-19
Apologia autorytetu Piotra we wspólnocie Janowej : analiza retoryczna J 21,1-25 Stanisław Mędala s. 11-46
Słowo Jubilata Stanisław Mędala s. 17-20
Peszery qumrańskie i midrasze starożytnego judaizmu Stanisław Mędala s. 27-48
Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumrańskich Stanisław Mędala s. 31-67
Kontemplacja Boga w Jezusie według czwartej Ewangelii Stanisław Mędala s. 37-53
List do arcykapłana z Qumran (4QMMT) a "jad żmijowy" faryzeuszów Stanisław Mędala s. 47-72
Aktualne ujęcie eklezjologii w czwartej Ewangelii Stanisław Mędala s. 73-81
Funkcja "Żydów" w Ewangelii św. Jana Stanisław Mędala s. 79-101
Biblia Tysiąclecia : kilka uwag na temat tłumaczenia Stanisław Mędala s. 82-96
Nowa hipoteza na temat pochodzenia pism znad Morza Martwego Stanisław Mędala s. 117-136
Charakterystyczne cechy interpretacji katolickiej Stanisław Mędala s. 169-181
IV Międzynarodowe Kolokwium na temat pism qumarańskich, Kraków-Swoszowice 19-22 VII 1993 Stanisław Mędala s. 169-172
"Versöhnung - Apostolat - Kirche. Eine exegetisch-theologische und rezeptionsgeschichtliche Studie zu den Versöhnungsaussagen des Neuen Testaments (2 Kor, Röm, Kol, Eph)", Hans-Jürgen Findeis, Würzburg 1983 : [recenzja] Stanisław Mędala Hans-Jürgen Findeis (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Ehelosigkeit und Ehe im Herrn. Eine Neuinterpretation von 1 Kor 7", Norbert Baumert, Würzburg 1984 : [recenzja] Stanisław Mędala Norbert Baumert (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Hoheit in Niedrigkeit. Johanneische Christologie im Prozess Jesu vor Pilatus (Joh 18, 28-19, 16a)", Rosel Baum-Bodenbender, Würzburg 1984 : [recenzja] Stanisław Mędala Rosel Baum-Bodenbender (aut. dzieła rec.) s. 173-175
Biblia i informatyka Stanisław Mędala s. 173-180
"Johannes und Lukas. Untersuchungen zu den johanneisch-lukanischen Parallelperikopen Joh 4,46-54; Lk 7,1-10 - Joh 12,1-8; Lk 7,36-50; Lk 10,38-42 - Joh 20,19-29; Lk 24,36-49", Anton Dauer, Würzburg 1984 : [recenzja] Stanisław Mędala Anton Dauer (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Die Christen und der Staat nach Römer 13. Eine typologische Untersuchung der neueren deutschsprachigen Schriftauslegung", Lutz Pohle, Mainz 1984 : [recenzja] Stanisław Mędala Lutz Pohle (aut. dzieła rec.) s. 177-183
"Suchen was droben ist", Joseph Ratzinger, Freiburg im Br. 1985 : [recenzja] Stanisław Mędala Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Glaubensbekenntnis in den Evangelien. Eine Einführung in die biblischen Ursprünge des Credo", Alfons Kemmer, Freiburg im Br. 1985 : [recenzja] Stanisław Mędala Alfons Kemmer (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Auferstehung Jesu - Auferstehung der Christen. Deutungen des Osterglaubens", wyd. Lorenz Oberlinner, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Stanisław Mędala Lorenz Oberlinner (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Chrystologia Ewangelii św. Jana", Stanisław Mędala, Kraków 1993 : [recenzja] Stanisław Włodarczyk Stanisław Mędala (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Ihr werdet mich sehen. Die Abschiedsworte Jesu nach Joh. 13-17", Rudolf Schnackenburg, Freiburg im Br. 1985 : [recenzja] Stanisław Mędala Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Verstehen wir das Glaubensbekenntnis noch? Der gemeinsame Glaube der Christen", Hans Schwarz, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Stanisław Mędala Hans Schwarz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Was heisst Auferstehung? Meditation zu Karfreitag und Ostern", Karl Rahner, Freiburg im Br. 1985 : [recenzja] Stanisław Mędala Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"The Johannine Literature", Barnabas Lindars, Ruth B. Edwards, John M. Court, Sheffield 2000 : [recenzja] Stanisław Mędala John M. Court (aut. dzieła rec.) Ruth B. Edwards (aut. dzieła rec.) Barnabas Lindars (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Ewangelia umiłowanego ucznia", Antoni Paciorek, Lublin 2000 : [recenzja] Stanisław Mędala Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej", Józef Tadeusz Milik, Kraków 1999 : [recenzja] Stanisław Mędala Józef Tadeusz Milik (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Jezus jako święty w pismach Nowego Testamentu", Michał Wojciechowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Stanisław Mędala Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Rękopisy znad Morza Martwego : Qumran-Wadi Murabba'at - Masada - Nachal Chewer", Piotr Muchowski, Kraków 2000 : [recenzja]; "Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego", Piotr Muchowski, Kraków 2000 : [recenzja] Stanisław Mędala Piotr Muchowski (aut. dzieła rec.) s. 234-241
"Qumran Cave 4 : V. Miqsat Ma'aśeh ha-Torah", E. Qimron, J. Strugnell, in consultation with Y. Sussmann, and with contribution by Y. Sussmann, A. Yardeni, Oxford 1994 : [recenzja] Stanisław Mędala E. Qimron (aut. dzieła rec.) J. Strugnell (aut. dzieła rec.) Y. Sussmann (aut. dzieła rec.) A. Yardeni (aut. dzieła rec.) s. 267-276
"Chrystus : fundament i kamień węgielny Kościoła w świetle tekstów qumrańskich", Henryk Muszyński, Warszawa 1982 : [recenzja] Stanisław Mędala Henryk Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Tradiciones mesiánicas en el Targum Palestinense : estudios exegéticos“, Miguel Pérez Fernández, Jerusálen-Valencia 1981 : [recenzja] Stanisław Mędala Miguel Pérez Fernández (aut. dzieła rec.) s. 315-319