Znaleziono 24 artykuły

Dariusz Milewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między patronatem a współpracą - relacje Jana Zamoyskiego i hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły (1595-1605) Dariusz Milewski s. 11-31
Rzeczpospolita rycerzy Bożych : spór o szlachectwo i władzę najwyższą w korespondencji Hieronima Jazłowieckiego ze Stanisławem "Diabłem" Stadnickim Jacek Kobus Dariusz Milewski Dalia Urbonaite s. 37-52
Uzurpacja Eugeniusza i ostatnie odrodzenie pogańskie w Rzymie w latach 392-394 Dariusz Milewski s. 41-61
Between a magnate and a Cossack : two marriages of Vasile Lupu's daughters Dariusz Milewski s. 45-64
Koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski Dariusz Milewski s. 81-99
Polskie oczekiwania i polityka wobec obsady tronu mołdawskiego w okresie pochocimskim 1621-1624 Dariusz Milewski s. 99-108
Jerzy Kutnarski - Polak w służbie mołdawskiej i polskiej Dariusz Milewski s. 107-131
Dobre sąsiedztwo potwierdzone indygenatem – trzy przypadki hospodarów mołdawskich w XVII w. Dariusz Milewski s. 108-129
Napoleoński wywiad na Rosję w Księstwie Warszawskim przed wojną 1812 roku Dariusz Milewski s. 145-172
Konferencja "Powiat pułtuski w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych", Pułtusk, 16 października 2007 r. (sprawozdanie) Dariusz Milewski s. 261-266
"Historia Polski 1572-1795", Urszula Augustyniak, Warszawa 2008 : [recenzja] Dariusz Milewski Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Sprawozdanie z konferencji Sekcji Archiwów Instytucji Kulturalnych i Naukowych w Łodzi 10-11 czerwca 2003 r. Dariusz Milewski s. 281-284
Przywilej Jana Jakuba Basilikosa Heraklidesa dla Olbrachta Łaskiego Dariusz Milewski s. 291-295
Sprawozdanie z X Konferencji Sekcji Archiwów Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych SAP w Poznaniu, 24-25 czerwca 2004 r. Dariusz Milewski s. 299-304
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Znaczenie dokumentacji i archiwum w działalności szkoły wyższej", Koszalin 27-28 kwietnia 2006 r. Dariusz Milewski s. 301-305
Sprawozdanie z konferencji krajowej „Rumunia znana i nieznana : stan badań i wyzwania naukowe w 25 lat po upadku komunizmu” Dariusz Milewski s. 306-308
"Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale (1611-1634)", Valentin Constantinov Iaşi 2014 : [recenzja] Dariusz Milewski Valentin Constantinov (aut. dzieła rec.) s. 313-316
Sprawozdanie ze spotkania archiwistów kościelnych w Warszawie 18 czerwca 2002 r. Dariusz Milewski s. 319-322
Dokumentacja przewodów habilitacyjnych Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK Dariusz Milewski s. 332-343
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Jarzmo Ligi Świętej? - Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684-1696" Dariusz Milewski s. 344-345
"Europe and the «Ottoman World» : Exchanges and Conflicts (sixteenth to seventeenth centuries)", red. Gábor Kárman, Radu G. Păun, Istambul 2013 : [recenzja] Dariusz Milewski Gábor Kárman (aut. dzieła rec.) Radu G. Păun (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"«Rex vinurum» : z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce", Roman Marcinek, Warszawa 2015 : [recenzja] Dariusz Milewski Roman Marcinek (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych", Joanna Kodzik, Warszawa 2015 : [recenzja] Dariusz Milewski Joanna Kodzik (aut. dzieła rec.) s. 355-357
„Miżnarodna dipłomacija i polityka Ukrajiny 1654–1657, cz. I, 1654 rik”, Jarosław O. Fedoruk, Lwiw 1996 : [recenzja] Dariusz Milewski Jarosław O. Fedoruk (aut. dzieła rec.) s. 485-488