Znaleziono 14 artykułów

Urszula Augustyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Urszula Augustyniak s. 9-12
"Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III", Urszula Augustyniak, Warszawa 1981 : [recenzja] Kazimierz Maliszewski Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Działalność artystyczna Tomasz Tretera", Tadeusz Chrzanowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Urszula Augustyniak Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 138-145
"Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej", Jerzy Banach, Warszawa 1984 : [recenzja] Urszula Augustyniak Jerzy Banach (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III", Urszula Augustyniak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI–XVIII wieku", red. U. Augustyniak, Warszawa 2009 : [recenzja] Marzena Liedke Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 190-198
Konflikt czy współpraca? : (na marginesie pracy: Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, pod red. Anny Sucheni-Grabowskiej i Marii Żaryn, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994) Urszula Augustyniak Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Maria Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 199-207
Pytania ankietowe – rzemiosło czy sztuka? Urszula Augustyniak s. 233-240
"Historia Polski 1572-1795", Urszula Augustyniak, Warszawa 2008 : [recenzja] Dariusz Milewski Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668", Juliusz A. Chrościcki, Warszawa 1983 : [recenzja] Urszula Augustyniak Juliusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich", Janusz Andrzej Drob, Lublin 1993 : [recenzja] Urszula Augustyniak Janusz Andrzej Drob (aut. dzieła rec.) s. 394-398
„Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafi katolickiej i gminy kalwińskiej”, Roman Darowski, Kraków 1993 : [recenzja] Urszula Augustyniak Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 408-411
Wizerunek Krzysztofa II Radziwiłła jako magnata-ewangelika w świetle jego testamentów Urszula Augustyniak s. 461-477
„Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim”, Urszula Augustyniak, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej B. Zakrzewski Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 577-580