Znaleziono 7 artykułów

Jolanta M. Marszalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spory i procesy graniczne w dobrach klasztoru szczyrzyckiego za rządów opata Piotra Borowskiego i Joachima Cieniawskiego w latach 1565-1607 Jolanta M. Marszalska s. 75-84
Zapiski kronikarskie dotyczące szkód i klęsk elementarnych w źródłach archiwalnych klasztoru szczyrzyckiego w XVII i XVIII wieku Jolanta M. Marszalska s. 131-140
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie", Jolanta M. Marszalska, Tarnów 1997 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Inwentarze ksiąg biblioteki opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX wieku Jolanta M. Marszalska s. 184-193
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie", oprac. Jolanta M. Marszalska, Tarnów 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 230-231
Nieznane listy Grzegorza Piramowicza do barbary z Duninów sanguszkowej z 1781 roku Jolanta M. Marszalska s. 309-316
"Opaci i przeorzy klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku", Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Kraków 2006 : [recenzja] Irena Makarczyk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 396-404
    Zacytuj
  • Udostępnij