Znaleziono 40 artykułów

Hanna Tadeusiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Straty osobowe księgarstwa polskiego w latach 1939-1945 Hanna Tadeusiewicz Irena Treichel s. 3-78
Profesor Janusz Dunin - w siedemdziesięciolecie urodzin Hanna Tadeusiewicz s. 3-6
Bolesław Świderski (1917-1998) Hanna Tadeusiewicz s. 5-7
Jerzy Włodarczyk - życie i działalność zawodowa Hanna Tadeusiewicz s. 5-13
Przedlistopadowe czasopismo romantyków warszawskich ("Dziennik Warszawski" 1825-1829) Hanna Tadeusiewicz s. 5-23
Bibliografia prac Profesor Anieli Kowalskiej Hanna Tadeusiewicz s. 9-13
Uwagi o "Dekameronie Polskim" J. K. Ordyńca Hanna Tadeusiewicz s. 13-18
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (1987/88-1994/95) Hanna Tadeusiewicz s. 19-29
Polskie czasopisma drukarskie XIX wieku : (stan zachowania i stan badań, charakterystyka bibliograficzno-typograficzna) Hanna Tadeusiewicz s. 25-40
Spis prac magisterskich i doktorskich z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1991-1995 Hanna Tadeusiewicz s. 31-50
"Polak Patriota" (1785) : charakterystyka czasopisma Hanna Tadeusiewicz s. 33-64
"Drukarz i Księgarz" : 1897-1901 : pismo warszawskich typografów Hanna Tadeusiewicz s. 35-47
Marii Dąbrowskiej świat książki : (w świetle "Dzienników" z lat 1914-1965) Hanna Tadeusiewicz s. 51-76
Łódzkie firmy drukarskie XIX-XX w. : (zarys dziejów) Hanna Tadeusiewicz s. 55-74
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001-2005 Hanna Tadeusiewicz Agata Walczak-Niewiadomska s. 95-117
Egzamin dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej Hanna Tadeusiewicz s. 99-101
Recepcja dramatu na łamach czasopism warszawskich z lat 1825-1830 Hanna Tadeusiewicz s. 103-128
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1986-1990 Hanna Tadeusiewicz s. 115-146
"Drukarstwo polskie drugiej połowy XIX wieku w świetle fachowych czasopism drukarzy z lat 1872-1900 : problematyka zawodowa i społeczna", Hanna Tadeusiewicz, Łódź 1982 : [recenzja] Bogdan Jastrzębski Hanna Tadeusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 115-117
Problematyka artystyczna i zawodowa na łamach "Grafiki" z lat 1930-1939 Hanna Tadeusiewicz s. 127-145
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1981-1986 Hanna Tadeusiewicz s. 143-173
"Władysław Matlakowski. Lekarz - pisarz - uczony", Janusz Kapuścik, Warszawa 1995 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 144-147
Jeszcze o Niemcewiczu, tłumaczu poetów angielskich Hanna Tadeusiewicz s. 159-167
Ministerialna Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej Hanna Tadeusiewicz s. 173-175
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie", Jolanta M. Marszalska, Tarnów 1997 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Stanisław Adamczewski. Pedagog-edytor-badacz literatury", Teresa Świętosławska, Łódź 1994 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Teresa Świętosławska (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Motyl (1828-1831) - warszawskie czasopismo literacko-rozrywkowe", Hanna Tadeusiewicz, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Hanna Tadeusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
"Władysław Matlakowski (1850-1895): Źródła do biografii i bibliografii", wydał i oprac. Janusz Kapuścik, Warszawa 1991 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła", Teresa Świętosławska, Łódź 1997 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Teresa Świętosławska (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1996-2000 Hanna Tadeusiewicz s. 209-227
Powieść polska na łamach czasopism warszawskich z lat 1825-1830 Hanna Tadeusiewicz s. 221-233
Aniela Kowalska (2 października 1905 - 2 grudnia 1997) Hanna Tadeusiewicz s. 223-225
"Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego (1850-1895)", Władysław Matlakowski, Wrocław 1991 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Władysław Matlakowski (aut. dzieła rec.) s. 232-235
"Życie książki : edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.", Jan Muszkowski, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, wstęp Hanna Tadeusiewicz, Warszawa 2015 : [recenzja] Ewa Andrysiak Zbigniew Gruszka Hanna Tadeusiewicz Grzegorz Czapnik (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Kilka słów o dwu kaliskich wydawnictwach jubileuszowych Hanna Tadeusiewicz Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) Krzysztof Walczak (aut. dzieła rec.) s. 291-292
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1945-2007) Hanna Tadeusiewicz s. 327-331
"Motyl" (1828-1831) - warszawskie czasopismo literacko-rozrywkowe Hanna Tadeusiewicz s. 329-342
Kazimierza Piekarskiego "Bibliografia Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII" Hanna Tadeusiewicz s. 331-344
Magdalena Paczyńska (1966-2010) : wspomnienie Hanna Tadeusiewicz s. 413-415
Forum Bibliotek Medycznych (2008 R. 1 nr 2) Hanna Tadeusiewicz s. 530-532