Znaleziono 11 artykułów

Waldemar Graczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia kultu św. Wojciecha w Polsce i na Mazowszu Waldemar Graczyk s. 3-5
Znaczenie Zjazdu Gnieźnieńskiego Waldemar Graczyk s. 3-6
Słowo Redaktora Naczelnego Waldemar Graczyk s. 5
Duchowni ze stopniami akademickimi w otoczeniu biskupa płockiego Pawła Giżyckiego (1439-1463) Waldemar Graczyk s. 53-60
Historyczność pierwszych biskupów płockich na tle opinii o początkach diecezji Waldemar Graczyk s. 73-80
Książka XV-wieczna w obecnym zasobie Biblioteki WSD w Płocku Waldemar Graczyk s. 88-93
Druki XV-wieczne w zbiorach Biblioteki Klasztoru Karmelitów w Czernej Waldemar Graczyk s. 125-130
"Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : stan personalny na dzień 30 czerwca 2001 roku", t. 1-2, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002 : [recenzja] Waldemar Graczyk J. Decyk (aut. dzieła rec.) J. Sobkowiak (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Stanisław Łubieński - pasterz, polityk i pisarz", Waldemar Graczyk, Kraków 2005 : [recenzja] Józef Mandziuk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Stanisław Łubieński pasterz, polityk i pisarz 1574-1640", Waldemar Graczyk, Kraków 2005 : [recenzja] Irena Makarczyk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 389-396
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Opaci i przeorzy klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku", Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Kraków 2006 : [recenzja] Irena Makarczyk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 396-404
    Zacytuj
  • Udostępnij