Znaleziono 46 artykułów

Irena Makarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział Wacława Leszczyńskiego w legacji do Francji w 1645 roku po królową Ludwikę Marię Irena Makarczyk s. 19-30
Biskupi polscy z Zakonu Kanoników Regularnych Laterañskich Irena Makarczyk s. 23-56
Bishop Mikołaj Szyszkowski's Report to the Holy See about the State of the Warmia Diocese in 1640 Irena Makarczyk s. 33-45
Król Jan Kazimierz a Warmia w latach 1648-1668 Irena Makarczyk s. 69-88
Kraśnik - klasztor, miasto i parafia w kronikach Stefana Ranatowicza oraz Benedykta Samotulskiego Irena Makarczyk s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1521-1621. Źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich", zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Irena Makarczyk Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 109-113
"Tomasz Ujejski (1612-1689), biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita", Irena Makarczyk, Olsztyn 2005 : [recenzja] Danuta Bogdan Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) s. 141-143
  Zacytuj
 • Udostępnij
Testament Adama Sarnowskiego (ok. 1632-1693) Sekretarza Królewskiego, kanonika warmińskiego Irena Makarczyk s. 155-169
Kaznodzieja królewski Wojciech Cieciszewski jezuita i jego kazanie sejmowe z roku 1664 Irena Makarczyk s. 169-192
Promocje Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012 Irena Makarczyk s. 216-219
"Poczet rządców opactwa Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich w Krakowie", Kazimierz Łatak, Kraków 2005 : [recenzja] Irena Makarczyk Kazimierz Łatak (aut. dzieła rec.) s. 253-259
Rzeczypospolitej i Jana Kazimierza dług wobec kapituły warmińskiej z czasów drugiej wojny światowej Irena Makarczyk s. 265-284
Jubileusz pięćsetlecia urodzin biskupa warmińskiego kardynała Stanisława Hozjusza Irena Makarczyk s. 265-277
Testament prymasa Wacława Leszczyńskiego (+1666) Irena Makarczyk s. 269-285
Wojciech Nowiejski (ok. 1620-1664) kanonik warmiński, dobroczyńca miasta Olsztyna Irena Makarczyk s. 279-313
Promocje Wydziału Humanistycznego UWM w roku akademickim 2014 Irena Makarczyk s. 294-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Piętnaście lat czasopisma "Echa Przeszłości" Irena Makarczyk s. 297-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kazimierz Benedykt Leżeński, sufragan warmiński (1695-1703) i jego testament Irena Makarczyk s. 313-350
Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Księdza Profesora Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 325-330
Dokumentacja procesu informacyjnego Wacława Leszczyńskiego z 1644 roku : przyczynek do poznania procedur nominacji biskupich w Rzeczypospolitej Irena Makarczyk s. 329-386
Międzynarodowa konferencja naukowa "Herediatatem cognoscere: kanonicy regularni laterańscy w Polsce dawnej i dziś", Kraków 12-12 maja 2005 roku i udział w niej pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie Irena Makarczyk s. 336-348
Kolokwia habilitacyjne i obrony doktorskie w dyscyplinie historia w roku akademickim 2004 Irena Makarczyk s. 356-358
Promocje Wydziału Humanistycznego UWM w roku akademickim 2013 Irena Makarczyk s. 359-364
Obrony doktorskie w dyscyplinie historia w roku akademickim 2006 Irena Makarczyk s. 374-375
"Stanisław Łubieński pasterz, polityk i pisarz 1574-1640", Waldemar Graczyk, Kraków 2005 : [recenzja] Irena Makarczyk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 389-396
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Opaci i przeorzy klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku", Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Kraków 2006 : [recenzja] Irena Makarczyk Waldemar Graczyk (aut. dzieła rec.) Jolanta M. Marszalska (aut. dzieła rec.) s. 396-404
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: promocje Wydziału Humanistycznego Irena Makarczyk s. 399-404
"Warmia w dobie 'potopu' szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta", oprac. Alojzy Szorc i Irena Makarczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Danuta Bogdan Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 445-448
Nominacja profesorska, uprawnienia habilitacyjne oraz obrony prac doktorskich w dyscyplinie historia w roku akademickim 2005 Irena Makarczyk s. 449-451
  Zacytuj
 • Udostępnij
"By czas nie zaćmił i niepamięć" : pamięci Profesora Tadeusza Filipkowskiego Irena Makarczyk s. 451-452
Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Irena Makarczyk s. 457-463
Mitgliederversammlung und wissenschaftliche Tagung der Historischen Verein für Ermland, Münster, 17-18 oktober 2009 Irena Makarczyk s. 463-464
800-lecie Zjazdu Biskupów w Mstowie (1212-2012) Irena Makarczyk s. 464-470
Promocje Wydziału Humanistycznego UWM (2010-2012) Irena Makarczyk s. 476-485
Promocje Wydziału Humanistycznego UWM (2008-2010) Irena Makarczyk s. 487-492
Ksiądz Profesor Alojzy Szorc (6 X 1935 - 27 XII 2010) Irena Makarczyk s. 487-498
"Warmia w dobie "potopu" szwedzkiego 1654–1660. Protokołu posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta", wyd. A. Szorc, I. Makarczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Janusz Hochleitner Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 491-494
Spuścizna archiwalna i biblioteczna ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 498-502
Relacja biskupa Michała Stefana Radziejowskiego do Rzymu z 1685 r. o stanie diecezji Irena Makarczyk s. 513-524
Nadanie tytułu doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Władysławowi Bartoszewskiemu: wyróżnienia i promocje Wydziału Humanistycznego Irena Makarczyk s. 531-533
Bibliografia prac księdza profesora Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 547-554
Wspomnienie księdza profesora Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 565-567
"Tomasz Ujejski (1612–1689) biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita”, Irena Makarczyk, Olsztyn 2005 : [recenzja] Roman Kawecki Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) s. 613-618
Kromeriana w spuściźnie księdza profesora Alojzego Szorca (1935-2010) Irena Makarczyk s. 615-626
Regulamin Alumnatu Papieskiego w Braniewie z 29 września 1791 roku Irena Makarczyk s. 773-798
Pracownia Naukowa im. ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 784-787