Znaleziono 11 artykułów

Roman Malek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chińskie Oblicza Jezusa Chrystusa : przegląd problematyki i impresje ikonograficzne Roman Malek s. 11-39
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Józef Glemp Władysław Kowalak Roman Malek Michaela Zofia Pawlik Eugeniusz Sakowicz s. 119-133
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Władysław Kowalak Roman Malek s. 123-135
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Leonard Górka Władysław Kowalak Roman Malek (tłum.) s. 147-161
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Antoni Kurek Roman Malek Waldemar Wesoły s. 163-180
"Japonia w oczach misjonarza", Henry van Straelen, przeł. Izabela Denysenko, Warszawa 1973 : [recenzja] Roman Malek Izabela Denysenko (aut. dzieła rec.) Henry van Straelen (aut. dzieła rec.) s. 176-178
Stulecie czasopisma "Die Katholischen Missionen" Roman Malek s. 189-195
"Collectanea Theologica Universitatis Fu Jen (Shen-Hsüeh Lun-Chi)", nr 40, Taipei 1979 : [recenzja] Roman Malek s. 222-223
"Bible in modern China. The literary and intellectual impact", Irene Eber, Sze-Kar Wan, Roman Malek, Nettetal 1999 : [recenzja] Bernard Wodecki Roman Malek (aut. dzieła rec.) Sze-Kar Wan (aut. dzieła rec.) Irene Weber (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Studia nad taoizmem religijnym Roman Malek s. 259-269
Lista publikacji, wykładów i varia Roman Malek s. 370-437