Znaleziono 9 artykułów

Bernard Wodecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szczyty uniwersalizmu religijnego w Iz 19,16-25 Bernard Wodecki s. 7-31
Mesjańska uczta narodów na Syjonie : Iz 25, 6-9 Bernard Wodecki s. 31-53
Miejsce matki Mesjasza w Piśmie Świętym : syntetyczny schemat mariologii biblijnej Bernard Wodecki s. 41-60
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Władysław Müller Bernard Wodecki s. 137-154
Międzynarodowe Sympozjum Biblijne, Ljubljana, 17-20 IX 1996 Bernard Wodecki s. 175-180
Stan badań nad uniwersalizmem religijnym Księgi Izajasza Bernard Wodecki s. 209-233
"Bible in modern China. The literary and intellectual impact", Irene Eber, Sze-Kar Wan, Roman Malek, Nettetal 1999 : [recenzja] Bernard Wodecki Roman Malek (aut. dzieła rec.) Sze-Kar Wan (aut. dzieła rec.) Irene Weber (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"I przyjdzie ten dzień", Shlomo Kalo, Warszawa 2001 [recenzja] Bernard Wodecki Shlomo Kalo (aut. dzieła rec.) s. 237-240
">>Na początku było Słowo<< : zbiór artykułów, opracowań i przyczynków. T. 1-2", Bernard Wodecki, Pieniężno 2005-2006 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bernard Wodecki (aut. dzieła rec.) s. 240-245