Znaleziono 10 artykułów

Leonard Górka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cyrylo-metodiańska ewangelizacja kultury Leonard Górka s. 26-39
Z historii "Unitatis redintegratio" Leonard Górka s. 141-153
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Leonard Górka Władysław Kowalak Angelo Rossi Zbigniew Sobczak s. 145-157
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Leonard Górka Władysław Kowalak Roman Malek (tłum.) s. 147-161
"Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene 1931-1982", wyd. H. Meyer, H. J. Urban i L. Vischer, Frankfurt a. M.-Paderborn 1983 : [recenzja] Leonard Górka Harding Meyer (aut. dzieła rec.) Hans Jörg Urban (aut. dzieła rec.) Lukas Vischer (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Erlösung in Christentum und Buddhismus", wyd. Andreas Bsteh, Mödling 1982 : [recenzja] Leonard Górka Andreas Bsteh (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Das gemeinsame Credo. 1600 Jahre seit dem Konzil von Konstantinopel", wyd. Th. Piffl-Perčević, A. Stirnemann, Insbruck-Wien 1983 : [recenzja] Leonard Górka Theodor Piffl-Perčević Alfred Stirnemann s. 184-185
"Antonin Cyril Stojan. Apostle of Church Unity", Ludvik Nemec, New Rochelle 1983 : [recenzja] Leonard Górka Ludvik Nemec (aut. dzieła rec.) s. 188-189
„Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo”, Walter Kasper, tłum. G. Rawski, Kraków 2014 : [recenzja] Leonard Górka Walter Kasper (aut. dzieła rec.) G. Rawski (tłum.) s. 416-420
„Religia i nadzieja”. Sprawozdanie z konferencji ekumenicznej poświęconej Chinom (Stavanger, Norwegia, 18 - 21 czerwca 1998) Leonard Górka s. 457-461