Znaleziono 14 artykułów

Waldemar Wesoły

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Absolwenci Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie w liczbach Waldemar Wesoły s. 49-58
Pomiar zakorzenienia Kościoła na przykładzie jedenastu krajów misyjnych Czarnej Afryki Waldemar Wesoły s. 53-61
Adaptacja polskich misjonarzy w Czarnej Afryce Waldemar Wesoły s. 63-78
Internet w życiu Kościoła Waldemar Wesoły s. 81-97
Próba pomiaru umisyjnienia parafii Waldemar Wesoły s. 101-113
Idea dobra wspólnego w encyklikach społecznych Waldemar Wesoły s. 113-125
Partie polityczne w świetle katolickiej doktryny społecznej Waldemar Wesoły s. 143-149
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Mauro Batista Antoni Koszorz Władysław Kowalak Waldemar Wesoły Władysław Kowalak (tłum.) s. 157-169
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Antoni Kurek Roman Malek Waldemar Wesoły s. 163-180
Strajk w katolickiej doktrynie społecznej Waldemar Wesoły s. 175-193
Pojęcie „dobra wspólnego” w starożytności, średniowieczu i we współczesnym nauczaniu Kościoła Waldemar Wesoły s. 261-278
Sprawiedliwość w nauczaniu Kościoła katolickiego Waldemar Wesoły s. 281-305
Wolność w katolickiej doktrynie społecznej Waldemar Wesoły s. 288-313
Wychowawcza rola ojca w rodzinie Waldemar Wesoły s. 319-330