Znaleziono 15 artykułów

Jan Czubek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy "Dolina Klöntal" i "Ermenouville" są utworami Krasińskiego? Jan Czubek s. 103-105
"Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608", T. I : "Poezya rokoszowa", wyd. Jan Czubek, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 107-115
Drobiazgi Jan Czubek s. 272-276
"Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej", Walenty Odymalski, wyd. Jan Czubek, Kraków 1930 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Walenty Odymalski (aut. dzieła rec.) s. 313-321
"Dyalog" i "Taniec barzo piękny" : dwa utwory z końca XVI w. Jan Czubek s. 319-326
"Archiwum Filomatów", Część I : "Korespondencya", T. I-V, wyd. Jan Czubek, Kraków, Warszawa 1913 : [recenzja] Juliusz Kleiner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"Wespazyan z Kochowa Kochowski. Studyum biograficzne", Jan Czubek, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Poezye", T. I-VIII, Konopnicka Marya, oprac. Jan Czubek, Kraków 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 386-390
"Catechismus", wyd. Franciszek Pułaski, Kraków 1910 ; "Joachima Bielskiego Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną i Bartosza Paprockiego Odpowiedź", wyd. Jan Czubek, Kraków 1910 ; "Pisma Jana Dzwonowskiego (1608-1625), wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 ; "Walna Wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę (1617 r.)", wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Badecki (aut. dzieła rec.) Joachim Bielski (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Dzwonowski (aut. dzieła rec.) Bartosz Paprocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 396-399
"Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia", wyd. Jan Czubek, Kraków 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 402-413
"Pamiętniki", Jan Chryzostom Pasek, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Brückner, Kraków 1924 ; "Pamiętniki", Jan Chryzostom Pasek, oprac. Jan Czubek, Lwów-Warszawa-Kraków [1914] : [recenzja] Julian Krzyżanowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Chryzostom Pasek (aut. dzieła rec.) s. 425-429
Dwa listy Mickiewicza do Sadyka-Paszy : (zagadka wydawnicza) Jan Czubek s. 455-459
Ślad Sannazara w Polsce Jan Czubek s. 533-538
Nieznany wiersz Słowackiego Jan Czubek s. 626-628
"Pisma... wydanie jubileuszowe", T. I-VIII, Zygmunt Krasiński, wyd. Jan Czubek, Kraków 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 637-643