Znaleziono 14 artykułów

Karol Badecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznana broszura białogłowska Karol Badecki s. 82-83
Hajduk Mikłusz odmienia ort u żyda Karol Badecki s. 112-117
Nieznany wiersz Aleksandra hr. Fredry Karol Badecki s. 113-122
Pierwodruki literatury mieszczańskiej w Bibliotece Narodowej w Warszawie : (ze zbiorów rewindykowanych z Rosji) Karol Badecki s. 163-174
Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVII wieku : 1. Adama Władysławiusza Mistrza Papiernika Krakowskiego "Frąc" we fragmentach dotychczas odkrytych : próba rekonstrukcji tekstu Karol Badecki s. 196-241
Pierwsze wydanie "Pamiątki Janowi z Tęczyna" Jana Kochanowskiego Karol Badecki s. 229-245
Odszukany wiersz Jodki Litwina Karol Badecki s. 300-302
"Catechismus", wyd. Franciszek Pułaski, Kraków 1910 ; "Joachima Bielskiego Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną i Bartosza Paprockiego Odpowiedź", wyd. Jan Czubek, Kraków 1910 ; "Pisma Jana Dzwonowskiego (1608-1625), wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 ; "Walna Wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę (1617 r.)", wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Badecki (aut. dzieła rec.) Joachim Bielski (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Dzwonowski (aut. dzieła rec.) Bartosz Paprocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 396-399
"Piotra Zbylitowskiego przygana wymyślnym strojom białogłowskim (1600 r.)", wyd. Karol Badecki, Lwów 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Badecki (aut. dzieła rec.) Piotr Zbylitowski (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Marancya" : komedja lwowska z początku XVII stulecia Karol Badecki s. 425-454
Kiedy Piotr Ciekliński tłumaczył "Potrójnego" z Plauta? Karol Badecki s. 482-484
Nieodszukane pierwodruki literatury mieszczańskiej w Polsce XVII w. Karol Badecki s. 647-682
"Polska Komedja Rybałtowska", Karol Badecki, Lwów 1931 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Karol Badecki (aut. dzieła rec.) s. 655-666
Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVI-XVII wieku : (część druga) Karol Badecki s. 992-1023